Aktualności w parafii Bazyliki Katedralnej

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

image.pngDrodzy diecezjanie!
Czas V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest okazją nie tylko do wyznaczania nowych dróg dla Kościoła tarnowskiego, lecz również do odnawiania rozwiązań, które są owocem wielowiekowych doświadczeń w zarządzaniu i kierowaniu posługą w Kościele. Jednym z nich jest posługa dziekana w dekanacie.
Dekret Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przypomina, że “bliższymi współpracownikami biskupa są również kapłani, którym powierza on misję duszpasterską lub dzieła apostolstwa o charakterze ponadparafialnym” (Christus Dominus, n. 29). Jednym z tych współpracowników jest kapłan pełniący urząd dziekana. Dzieli on z biskupem diecezjalnym współodpowiedzialność za duchowe i pastoralne dobro powierzonego sobie zespołu parafii zwanego “dekanatem”. Obejmuje on od kilku do kilkunastu parafii, które ściśle ze sobą współpracują. Nasza diecezja jest obecnie podzielona na 43 dekanaty. Na czele każdego z nich stoi kapłan pełniący urząd dziekana, na który został mianowany przez biskupa diecezjalnego.
Obowiązkiem dziekana jest ożywianie i koordynowanie pracy duszpasterskiej w dekanacie, troska o zachowanie dyscypliny przez duchownych i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań, troska o należyte funkcjonowanie życia liturgicznego, o sprawne zarządzanie majątkiem kościelnym i o poprawne prowadzenie kancelarii parafialnych (por. KPK kan. 555 §1 n. 1; IV SDT stat. 365 § 1).
Drodzy diecezjanie!
Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy.
Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim.
Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej.
Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana.
Kierowani wspólną troską o jak najlepszy kształt życia naszej diecezji, a w niej poszczególnych dekanatów i tworzących je parafii, zawierzamy posługę księży dziekanów Bożej Opatrzności oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Bogarodzicy Maryi i wszystkich patronów diecezji tarnowskiej.
Wszystkim diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa


† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 13 listopada 2018 r.

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że Parafia katedralna należy do dekanatu Tarnów-Południe. Dziekanem tego dekanatu jest ks. Adam Nita – proboszcz parafii katedralnej

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH 
W PARAFII KATEDRALNEJ W TARNOWIE

15 09 2017 26W dniach 6-9 grudnia br. będziemy przeżywali w katedrze Renowację Misji Parafialnych, które przeprowadzą ks. Maciej Kucharzyk i ks. Wiesław Burski, misjonarze Saletyni. Zapraszamy, aby zapoznać się z programem, który jest na stronie internetowej oraz w papierowej wersji ogłoszeń i tak ułożyć obowiązki, aby mieć czas uczestniczyć w rekolekcjach.

Zobacz Program: Renowacja Misji Świętych 2018

 

 

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Afisz XXXIII TKCh internetW niedzielę 14 października, uroczystą Eucharystią o godz. 10.30, pod przewodnictwem Ks. Infułata Adama Kokoszki  rozpoczął się XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej im. abp Jerzego Ablewicza.

W programie tygodnia znalazło się wiele ciekawych wydarzeń; między innymi  siedzibie KIK-u wykład prof. Krzysztofa Ożóga  historyka Uniwersytetu Jagiellońskiego który odbędzie się w siedzibie KIKu w niedzielę o godz. 17.00, koncert chóru Puellae Orantes w katedrze we wtorek po Mszy św. wieczornej, czy też przedstawienie „Pokolenie JPII”, przygotowane przez ks. Daniela Świątka z grupą teatralną, w auli Jana Pawła II w środę o godz. 17.00. Szczegóły na plakatach. 

Thursday the 13th - .